Üye Girişi Üye Ol 0850 225 29 46

Şifremi Unuttum

E-Mail Adresi

Üye Ol

Personel
Müşteri
Ad Soyad *
Şifre *
E-Posta *
T.C Kimlik No *
Adres *
Doğum Yeri *
GSM Telefonu *
Ev Telefonu
Departman Adı *
Görev Departmanı
Resim
Dosya Seç
Dosya Seçilmedi
Doğum Tarihi *
2014-07-16

Ekonomi Bakanlığı / Dahilde İşleme Rejimi Kararı Hakkında (ÖNEMLİDİR)

2005/8391 sayılı Karar'ın bazı maddelerinde değişiklik yapan, 2014/6197 sayılı Karar'ın Geçici 18. maddesi ile getirilen haklardan faydalanmak isteyen firmalarımızın, mezkur Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten (18/04/2014) önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB'lerine 1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süre alabilmek için DİR Otomasyon Sisteminde 17/07/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.

Ayrıca, mezkur Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilave edilen geçici 18 inci madde çerçevesinde; bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB’nin de bu uygulamadan yararlanabilmesini teminen; söz konusu belgelere, 18/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (18/7/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen eşyaya ilişkin bu rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla, bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, DİR Kararı ile getirilen bu imkandan faydalanılabilmesi için 18/7/2014 tarihine kadar başvuru yapılması hususu önemle duyurulur.

 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&icerik=64BC0F1E-0226-9C26-4F1FA8EA905BBE56 

DİĞER HABERLER

2018-03-20

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2018/10)

2018-03-20

ATA KARNESİ İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYIMLANDI

2018-03-16

BANDROL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

2018-03-16

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

2018-03-09

Kripto Para Madeni Gümrüklere Yakalandı

2018-03-09

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2018/9)

2018-03-09

105 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA

2016-01-13

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015-06-15

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015-06-03

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)

2015-06-02

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 Tarihli, 2015/8 ve 2015/9 Sayılı Kararları

2015-05-13

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2015-05-06

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2015-05-06

İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2015-04-27

Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2015-04-27

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)

2015-04-22

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocuklarımıza ve Tüm Dünya Çocuklarına Barış Getirsin.

2015-04-21

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

2015-04-16

16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2015-04-07

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Damga Vergisi"