Aygen Haberler

Yazıcı:"Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne İlişkin Yeni Düzenleme, Bu Hafta Hayata Geçirilecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, gümrük işlemlerinde güvenilir firmalara verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin yeni düzenlemelerin bu hafta içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Yazıcı, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini, bu kapsamda gümrük işlemlerinin hızlı, etkin, güvenli ve basit bir şekilde yürütülerek yasal ticaretin kolaylaştırılması için mevzuat değişikliği çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının 2013 yılı ocak ayında ihracat öncelikli düzenlemelerle hayata geçirildiğini ve yeniden düzenlenen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile ithalat boyutunun düzenlendiğini belirten Yazıcı, getirilen en önemli yenilikler arasında ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarının bulunduğunu kaydetti.

Yazıcı, yeni uygulamalar sayesinde ihracat eşyasında olduğu gibi ithalat eşyasının da gümrüğe getirilmeksizin, doğrudan izin sahibi firmaların tesislerine götürülerek gümrük işlemlerinin burada gerçekleştirilmesinin mümkün olacağını belirtti.

Söz konusu izne sahip firmaların gümrük işlemlerini azami 20 gün içerisinde tesislerindeki güvenli depolama alanlarında tamamlayabileceklerini, üretime hızlı geçişi sağlamak üzere ise işlemleri 48 saat içerisinde tamamlanacak eşyanın ithalatının eşya taşıma aracından boşaltılmadan yapılabileceğini kaydeden Yazıcı, ayrıca büyük hacimli eşya ile konteynerlere ilişkin işlemlerin tesislerde açık alanda yürütülmesinin mümkün olacağını vurguladı.

Bu uygulama sayesinde özellikle imalat yapan firmaların gümrüklerde bekleme sürelerinin azalacağını ve buna bağlı maliyetlerin minimize edileceğini belirten Yazıcı, uygulamanın firmalara uluslararası rekabettegümrük uygulamalarını avantaj haline getireceğini kaydetti.
Uygulamalardan yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip taşıyıcılar ile ithalatçıların faydalanabileceğini belirten Yazıcı, bu kapsamda ithalatta yerindegümrükleme iznine sahip olabilmek isteyen firmaların, imalatçı olması, son 1 yıl içerisinde belirli miktarda dış ticaret işlemini gerçekleştirmesi ve ayrıca gerekli miktarda teminatı gümrük idaresine sunması gerektiğini ifade etti.

- Kağıtsız Gümrük

Kağıtsız gümrük uygulamasının yetkilendirilmiş yükümlü firmalarının ithalat işlemlerinde de başlatıldığını hatırlatan Yazıcı, bu uygulama sayesinde gümrük işlem sürelerinin yaklaşık yüzde 50 azaldığını, yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması ile kağıtsız gümrük uygulamalarının yaygınlaşacağını bildirdi.

Bakan Yazıcı, bu uygulamalardan yararlanacak firmaların güvenlik kriterlerinin önemli olduğunu ve firmaların tesislerinde eşyanın gümrük işlemlerinin yapılacağı belirterek, işlemler devam ederken eşyanın bekletileceği güvenlik standartlarına sahip kapalı bir güvenli depolama alanının ve eşyanın taşıma aracında bekletilmek istenilmesi halinde güvenli park alanının bulunması gerektiğini ifade etti.

Yapılan düzenlemelerle tüm yetkilendirilmiş yükümlüler için yeşil hat ve sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanındığını kaydeden Yazıcı, bu firmaların sınır kapılarındaki yoğunluğa tabi tutulmaksızın geçiş önceliği kazanacağını belirtti.

Yazıcı, daha önce getirilen kolaylıkların verimliliği artırmak üzere yapılan düzenlemede ihracatta yerindegümrükleme ve izinli gönderici uygulamalarının kapsamının genişletildiğine dikkati çekerek, izinli göndericilere birden fazla tesiste yükleme yapma ve A, B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasını da yetki kapsamında taşıma fırsatı verildiğini kaydetti.

- İlk Anlaşma Güney Kore İle

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların kolaylaştırmalardan kendi ülkelerinin yanı sıra, uygulamanın yürütüldüğü diğer ülkelerde de yararlanabilmesi için ülkeler arasında karşılıklı anlaşma yapılması sürecinin devam ettiğini belirten Yazıcı, bu çerçevede ilk anlaşmanın 9 Haziran'da Güney Kore ile imzalanacağını bildirdi.

Bakan Yazıcı, A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasının izinli gönderici veya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınabilmesi uygulamasının geçici olduğunu ve bu firmaların yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olma potansiyelini taşıdığını belirtti. Bu nedenle A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün 1 Ocak 2017'ye kadar geçerli olacağını kaydeden Yazıcı, firmalara gecikmeden yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmak için gerekli çalışmaları başlatmalarını önerdi.
  

Diğer Haberler

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Konten Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalat Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalat Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İli Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutula D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaş Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konse Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutula Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetme Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Şehircilik, Güm Gümrükler Genel Müdürlüğü "Damga Vergisi" 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmî Gazete Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1)’nde De 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocukl Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yön İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatın İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında K GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisa Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Ka 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uyg Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılm Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Den GGBS Sistemi ve Gümrükçülerin Girmesi Yasaktır Yaz "KKDF" 2013/06 Sayılı Genelge Firma Güncelleme İşlemleri Hakkında Önemli Duyruru Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Şirket Yapılanması Hakkında Bölge Müdürlüğü Yazısı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Gümrüklerde Nakit Kontrolleri (2013/1) Genelgesi Kamu Zararı Hesabı Genelgesi (2013/2 ) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122) Özet Beyan İptalleri Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının Otomatik Kapanmas İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar. 2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD Tebliğleri-Geçiş sürec Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına D 12 Mart 2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazeted Bölge Müdürlük Emri- İhtirazı Kayıtla Beyan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Kapsam Dışı Uygulaması İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kar NCTS Sisteminde EORI Numaralarının Kullanılması (2 2013/8 Sayılı Genelge "Gemi Kumanya Gümrüksüz Satı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gü 85.27 sayılı pozisyonunda yer alan, radyo yayınlar İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler 2013/9 sayılı Genelge 2000/51, 2002/21 ve 2009/27 2013/10 sayılı Genelge "Gümrük müşavirliği firmala İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’n Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşle Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arası Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararla 2013/18 sayılı Genelge 2009/78 sayılı Genelgeyi Yürürlükten Kaldıran 2013 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş Bayramınız Kutlu Olsun... İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN! Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Dest İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun! Yeni Yılınızı En İçten Dileklerimizle Kutlar, Sağl İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - 2014/2 Sayıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Atama Kararları Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılma İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocukl İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilm Yazılım devi Microsoft, popüler web tarayıcısı Int Çalışma gücünün kutlandığı bu günde, başta gümrük 2014 Yılı Mart Ayı Geçici Dış Ticaret İstatistikle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Yeni Devreye Alınan Uygulama İle Sıkıntılar Sona E 2014 Yılı Nisan Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uy 2014/15 Sayılı Genelge - YGM Asgari Ücret Tarifesi Gümrükler Genel Müdürlüğü / Antrepo rejiminin ihla Gümrükler Genel Müdürlüğü / Müşavirlerinin dolaylı İpsala'dan Giriş-Çıkış Yapacakların Dikkatine Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri - "09.05.2014 Nisan ayında 62 milyon 829 bin 347 TL Değerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Hayatına İliş ÖNEMLİ // Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yö ÖNEMLİ // Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Teb Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Chrome kullananlar dikkat! İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Yenin Eklenen Bağlay DÜZELTME // Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Kat 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşı Babalar Gününüz Kutlu Olsun! İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İ Fiyat Etiketi Yönetmeliği Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) DÜZELTME // 2014/6523 Sayılı İthalat Rejimi Kararı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Kara İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanma İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Ka İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş Ekonomi Bakanlığı / Dahilde İşleme Rejimi Kararı H İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - 2014/3 Sayılı G Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Kontrole Tabi Önemli Bilgilendirme ! Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme K Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uyg Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalat Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisa Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair K Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uy Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalat 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Kar İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No KEP bildirimi için son hatırlatma! Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararla İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar - 2014/6884 - 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uyg Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36) 2014/22 Sayılı Genelge "Vadeli İthalatta Kaynak Ku 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırıla İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İt Bakanlar Kurulu Kararları / Tarife Kontenjanı Uygu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getir İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
copyright © 2012 aygen.com.tr