Aygen Hizmetler

Hizmetler

  • İthalat ve İhracat’a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması

  • Tüm Gümrük Rejimleri Uygulamaları ve Danışmanlık Hizmetleri ( Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat, Transit, Antrepo, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dah.İşleme, Hariçte İşleme, Geçici İthalat )

  • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)Tespiti Gerekli durumlarda İthalat ve İhracat için gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alınması. ( Ticaret Odası,Sanayi Odası,Üniversite,Sağlık Bakanlığı,Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bağlı bulunduğu birimler,konsolosluk v.b. Diğer kamu ve özel kuruluşlar)

  • Dış ticaret, Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasını Koruma Kanunu, KDV Kanunu, Amme Alacakları Kanunu ve Gümrük Mevzuatı ile bağlantılı Sair mevzuat ile ilgili danışmanlığı hizmetleri

  • Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri
  • Serbest bölge Mevzuatı Danışmanlık hizmet
  • Ordino – Konşimento takip işlemleri

  • İlgili İhracatçı Birliklere üyelik işlemleri
  • Depoculuk Hizmetleri

 

 

 

 

      
     
copyright © 2012 aygen.com.tr